Preparator sportiv

MOMENTAN ÎNSCRIERILE LA ACEST CURS NU SUNT DESCHISE.

DESCRIERE

Preparatorul sportiv (cod COR: 342209) își desfășoară activitatea în domeniul sportului de performanță, fiind angajat al federațiilor sportive naționale, asociații sportive, cluburi sportive sau altor instituții din sectorul public sau privat. El este specialistul care se ocupă de pregătirea fizică a sportivilor, aceasta fiind considerată unul dintre cei mai importanți factori ai antrenamentului sportiv, în scopul obținerii de performanțe sportive.

Principalele obiective ale preparatorului sportiv sunt creșterea potențialului fiziologic al sportivilor și dezvoltarea calităților motrice la cel mai înalt nivel, pregătirea fizică fiind așa numita “cheie de boltă” pentru toți ceilalți factori ai antrenamentului, respectiv, pregătirea tehnică, pregătirea tactică și pregătirea psihologică. În acest sens, în cadrul unui program organizat și riguros planificat, preparatorul sportiv urmărește pregătirea fizică completă și complexă a sportivilor de performanță.

 • Preparatorul sportiv este cel care derulează activități legate de pregătirea fizică în toate fazele de practicare a sportului de performanță, cu diferite categorii și grupe de practicanți, ajungând la marea performanță.
 • Preparatorul sportiv poate face parte din echipa de specialiști care coordonează activitățile de pregătire a sportivilor din loturile naționale și are responsabilități în îndeplinirea obiectivelor de pregătire fizică, cu implicare majoră în realizarea obiectivelor de performanță.
 • Preparatorul sportiv este cel care elaborează planul și programele de pregătire fizică la nivelul echipelor de juniori, tineret și seniori. De asemenea, el poate participa la procesul de selecție primară, intermediară și finală în vederea alcătuirii lotului echipei.
 • Preparatorul sportiv derulează programul de refacere și recuperare prin aplicarea de mijloace specific antrenamentului și mijloace colaterale, contribuind essential la dirijarea științifică a antrenamentului sportiv și evitarea supraantrenamentului.
 • Preparatorul sportiv pregătește evaluarea și aplică metodele d, realizează, realizează documente și rapoarte privind  rezultatele înregistrate la probe și testări. Elaborează analize și sinteze scrise ce urmează a fi prezentate colectivului de specialițti cu care colaborează.
 • Preparatorul sportiv dovedește cunoștințe teoretice de bază și specific ramurii de sport, cunoștințe de regulament, sisteme competiționale, cunoștințe despre pregătirea și desfășurarea unor activități fizice variate și complexe.
 • Preparatorul sportiv comunică interactive cu sportivul/sportivii, cu antrenorul federal, cu echipa de specialiști, cu forul tutelar, dar și cu familiile sportivilor.
 • Preparatorul sportiv trebuie să dovedească rigurozitate în realizarea sarcinilor propuse și prevăzute în planificare. Tot el trebuie să se preocupe în sensul dezvoltării proprii din punct de vedere profesional, participând la activități și programe de perfecționare organizate de forul titular, dar și dovedind capacitate de autoinstruire și dorința de a deveni mai bine pregătit profesional.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențele dobândite vor fi atât din categoria competențelor generale cât și din categoria competențelor specifice:

 • Asigurarea igienei personale și a stării de sănătate personale;
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă (NSSM) și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Dezvoltarea profesională proprie;
 • Organizarea activității de pregătire fizică;
 • Pregătirea fizică a sportivilor;
 • Monitorizarea sportivilor;
 • Evaluarea nivelului pregătirii fizice;
 • Derularea programelor de refacere și/sau recuperare fizică.

EXAMEN FINAL

La examenul final vor lua parte cursanţii care au respectat termenii contractului de formare profesională, examen ce se va susţine în prezenţa comisiei de evaluare din partea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.
 
Atât examenul teoretic, cât şi examenul practic se va susţine în aceeaşi zi.
Data examenului va fi adusă la cunoştinţa cursanţilor cu minim 7 zile înainte.

Examenul final constă din:

 • probă scrisă (test grilă), durata 60 minute
 • probă practică – din tematica parcursă, durata 10-15 minute.

Scala de apreciere: note de la 1 la 10.

 • Nota minimă la lucrarea scrisă este 6 (șase);
 • Nota minima la proba practică/orală este 6 (șase).

Nota finală se stabilește prin media aritmetică a notelor acordate la cele 2 (două) probe și nu poate fi mai mica de6 (șase).

 La finalul cursului se obține:

 • Diplomă acreditată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educației;
  Diploma este recunoscută atât pe plan naţional cât şi în statele membre ale U.E (şi în alte state care au semnat Convenţia de la Haga).

ÎNSCRIERE

Acte necesare pentru înscriere

Preparatorul sportiv trebuie să fie absolvent/ă de liceu cu diplomă de bacalaureat și să fie antrenor în urma absolvirii cursului de formare antrenori din instituții autorizate și acreditate în condițiile legii din România sau din spațiul Uniunii Europene și trebuie să facă dovada următoarelor documente:

 • Certificat de naștere – copie
 • Carte de identitate – copie
 • Certificat căsătorie (dacă s-a schimbat numele) – copie;
 • Cazier judiciar;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
 • Carnet de antrenor / diploma de antrenor și foaia matricolă;
 • Diplomă de licență în Educație Fizică și Sport, (diplomă de master) și foaia matricolă;
 • Portofoliu care să cuprindă dovezi privind activitatea sportivă în calitate de sportiv și/sau antrenor, (legitimație sportivă, adeverință de la club cu referire la nivelul unde activează/a activat, rezultate etc.);
 • Dovada medicală (adeverință) cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru efort fizic;
 • Chitanţa/ordin de plată a taxei de înscriere, achitatǎ prin transfer bancar;
 • Cererea de înscriere – poate fi descărcată de AICI

Taxe:

 • Taxa de înscriere – 150 lei și completarea formularului de înscriere (se va achita valoarea de 150 lei după verificarea și aprobarea dosarului de către A.N.F. – taxa nu este rambursabilă)
 • Taxa de școlarizare – 1500 lei (cuprinde: taxa de examen final și taxa de certificare).
  Taxa se poate achita și în două tranșe, de 750 de lei (prima plătită la confirmarea locului, a doua până la finalul cursului).

Concursul de admitere se desfășoară în etape:

 • verificarea conținutului dosarului și îndeplinirea cerințelor privind actele solicitate;
 • anunțarea candidaților admiși; 
 • achitarea contravalorii taxei de curs de 1500 de lei sau a unei tranșe de 750 de lei (la înscriere) dacă optează pentru plata în rate.

Data de început curs: conform programului afișat pe site anf.frf.ro

Durată curs: cursul durează 3 – 4 săptămâni

Locație curs: partea teoretică se va desfășura la sediul Federației Române de Fotbal din București (str. Șerbănică Vasile, nr. 12, Sector 2), iar partea practică va avea loc pe un teren de fotbal din zona Arenei Naționale, lângă sediul FRF.

Completează formularul de mai sus și vei primi un e-mail cu documentele pe care să ni le trimiți în format electronic.

Alte noutăți

ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A ELITE – 2024, București

ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A ELITE – 2024, București

Începând cu data de 31 MAI 2024 până la data de 26 IUNIE 2024, Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA A ELITE. REZULTATE FINALE...