Instructor sportiv

ÎNSCRIERILE SUNT MOMENTAN ÎNSCHISE.
REVINO PE SITE PENTRU NOI SESIUNI DE ÎNSCRIERE.

Instructorul sportiv este persoana calificată care îşi desfǎşoarǎ activitatea în domeniul sportului, fiind angajat al unor asociaţii sportive, cluburi sportive sau al altor instituţii din sectorul public sau privat și reprezintǎ prima treaptǎ de pregǎtire în vederea accederii la calificarea de antrenor.

Cursul de Instructor Sportiv (cod COR 342202) este autorizat (autorizație seria B nr. 0012028) și organizat de Academia Națională de Fotbal, pentru specializarea Instructor de Fotbal. Cursul se adresează absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat care doresc să activeze în fotbal și să înceapă o carieră în acest sport, sportivi, foști sportivi în fotbal sau alte sporturi, angajați în domeniu fără calificare în fotbal.

Admiterea la programul de formare pentru specializarea Instructor sportiv se organizează sub forma concursului de dosare, pentru un număr minim de 25 cursanți. Numărul alocat se poate mări în funcție de numărul potențialilor candidați care au depus cerere de preînscriere online pe site-ul Academiei. 

Cursul va fi livrat în format mixt, atât online, prin videoconferință (pentru partea teoretică) cât și cu prezență fizică (pentru partea practică) și are un total de 120 ore de învățare care vor fi livrate conform unui program postat în timp util pe site-ul Academiei. 

Activitățile online se vor desfășura cu precădere seara, începând cu ora 17.00. 

Competențele care vor fi dobândite vor atât din categoria competențelor cheie, generale cât și specifice, legate de :

 • Menținerea igienei personale, a echipamentului, materialelor de antrenament și competiție și a formei fizice generale;
 • Aplicarea NSSM și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Organizarea activității proprii și gestionarea informațiilor
 • Pregătirea activității de instruire
 • Instruirea sportivilor
 • Evaluarea nivelului de performanță a sportivilor participanți la procesul de instruire în fotbal
 • Pregătirea specifică în fotbal

Lectori: Taina Avramescu, Olivia Timnea, Georgeta Mitrache, Carmen Liliana Gherghel, Alin Hancas, Andrade Bichescu

La finalul cursului se obține:

 • Certificatul de absolvire eliberat de Ministerul Muncii – 120 h;
 • Suplimentul descriptiv al certificatului;
 • Carnetul de Instructor Sportiv – care e eliberat de Directia de Sport și Tineret a Municipiului Bucuresti, în urma depunerii documentelor primite la absolvirea cursului (se depun și se ridică personal la DSTMB).

Taxe

 • Taxa de înscriere admitere – 100 lei
 • Taxa de școlarizare – 1500 lei (taxa de examen final și taxa de certificare, incluse în acest cost). Taxa se poate achita și în două tranșe, de 750 de lei (prima plătită la confirmarea locului, a doua până la finalul cursului)

Concursul de admitere se desfășoară în etape, astfel :

– etapa I cuprinde verificarea conținutului dosarului și îndeplinirea cerințelor privind actele solicitate;

– etapa a-II-a constă în evaluarea și aprecierea fiecărui document depus la dosar, pe baza unei grile de punctaj stabilită anterior;

– etapa a-III-a, cuprinde centralizarea punctajelor obținute de fiecare candidat, stabilirea ierarhiei  și pregătirea listelor cu rezultatele finale;

– etapa a-IV-a postarea listelor pe site și anunțarea candidaților despre rezultatele concursului de admitere. 

În listele cu rezultatele finale, se vor folosi codurile personale ale candidaților, coduri care vor fi alocate la depunerea dosarului și transmis pe e-mailul personal.

ÎNSCRIERILE SUNT MOMENTAN ÎNSCHISE.

Data de început curs: conform programului afișat pe site anf.frf.ro

Durată curs: cursul durează aprox. 2 luni

Înscriere 

Condiții de admitere – Potențialii candidați sunt cetățenii români și / sau străini (cunoscători ai limbii române), foști sportivi, sportivi, alte persoane necalificate / calificate în alte domenii, care doresc să înceapă o carieră profesională în sport, în special în fotbal, posesori ai diplomei de bacalaureat.

Înscrierea are 2 etape:

Preînscrierea online – se realizează prin completarea unui formular pe site-ul Academiei și prin trimiterea documentelor solicitate în format electronic.

Documente necesare: 

 • Certificat de naştere;
 • Certificat de cǎsǎtorie sau alte acte doveditoare pentru schimbarea numelui;
 • Cartea de identitate/pașaport valabil;
 • Diploma de Bacalaureat – condiție obligatorie;
 • Alte acte de studii absolvite anterior înscrierii la programul Instructor sportiv (Diploma de Licenţă, Diploma de Master sau echivalenta acesteia, recomandate a fi în dosar, dar nu obligatorii;
 • Foaia matricolă / Diplomă Supliment, anexă a diplomei de Licenţă şi de Master, recomandate a fi în dosar, dar nu obligatorii;
 • Dovezi privind activitatea sportivă, în calitate de sportiv (legitimație sportiv, adeverință de la club, altele) – dacă există această activitate, se face referire la nivelul unde activează / a activat, club, rezultate;
 • CV format Europass;
 • Chitanţa/ordin de plată a taxei de înscriere, achitatǎ prin transfer bancar.

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei (sumă nerambursabilă) pentru cetățeni români și străini,  iar dovada plății se transmite după ce documentele solicitate în formular au fost primite și validate.

Evaluarea dosarelor se realizează de către o comisie compusă din trei persoane, președintele și 2 membri, desemnată de directorul ANF-FRF, pe baza grilei de evaluare și apreciere. 

 • Depunerea actelor în original 

După afișarea rezultatelor, candidații admiși au obligația : 

 • Să achite contravaloarea taxei de curs de 1500 de lei (sau a unei tranșe de 750 de lei, dacă optează pentru plata în rate)
 • Să depună personal (sau în numele candidatului de către o altă persoană pe bază de procură notarială), la secretariatul ANF-FRF (din str. Strada Sergent Șerbănică Vasile 12, Sector 3, București), documentele deja trimise în formularul electronic, de data aceasta în format fizic, în copie legalizată, în dosar plic/ cu șină.

Pe lângă documentele solicitate în mailul de confirmare a înscrierii, mai trebuie aduse:  

 • Adeverință medicală care să cuprindă rezultatele examinării medicului de familie în care se vor preciza antecedentele personale ale candidatului (bolile cronice) și apt pentru efort fizic;

Condiții absolvire – absolvirea constă într-un examen de certificare susținut în fața unei comisii formată din reprezentanți ai Comisiei Municipale Pentru Formarea Adulților Municipiul București și ai Academiei Naționale de Fotbal FRF.

Programa cursului de Instructor Sportiv 

Constă din activități teoretice și practice la disciplinele: 

 • Anatomie si biomecanica
 • Fiziologia efortului
 • Psihologia sportului
 • Igiena si prim ajutor
 • Teoria antrenamentului sportiv
 • Etică și Legislație în sport
 • Teoria si paractica antrenamentului sportiv la fotbal
 • Managementul antrenamentului si meciului la Fotbal.

Locație parte practică – partea practică a cursului va fi grupată în 2 săptămâni, spre finalul celor 2 luni de curs, și se va desfășura la București, pe un teren din zona Arenei Naționale (Sector 3, București)  

Contact – pentru detalii, vă stăm la dispoziție la:

 • E-mail – secretariat.anf@frf.ro

Alte noutăți

Curs Plan de Tranziție post-carieră jucători

Curs Plan de Tranziție post-carieră jucători

UPDATE - perioada de înscrieri a fost prelungită, urmând ca acest curs să se desfășoare în toamna anului 2022. Vom reveni cu detalii despre calendarul de admitere pe această pagină. Federația Română de Fotbal organizează, prin ANF și în parteneriat cu UEFA Academy,...