Instructor sportiv

MOMENTAN ÎNSCRIERILE LA ACEST CURS NU SUNT DESCHISE.

Academia Națională de Fotbal-FRF deschide înscrierile pentru o nouă ediție a cursului de INSTRUCTOR SPORTIV.

DESCRIERE

Instructorul sportiv (cod COR 347502 și NC 3475.3.2) își desfășoară activitatea în domeniul sportului de performanță, fiind angajat al unor asociații sportive, cluburi sportive sau al altor instituții din sectorul public sau privat. Această ocupație reprezintă prima treaptă de pregătire în vederea accederii la calificarea de antrenor.
Cursul de Instructor Sportiv (cod COR 342202) este autorizat (autorizație seria B nr. 0012028) și organizat de Academia Națională de Fotbal, pentru specializarea Instructor de Fotbal.

Instructorul sportiv provine din rândul practicanților sportului de performanță legitimați la asociații, cluburi sportive, dar și din rândul absolvenților de licee cu program sportiv sau licee cu clasă specială de sport. Activitatea de instructor sportiv se derulează în bazele sportive ale federațiilor sportive naționale, cluburilor și asociațiilor, aflate în aer liber sau în interior, terenuri de sport, săli de antrenament, etc.

 • Instructorul sportiv este cel care derulează activități de instruire într-o ramură de sport, cu diferite categorii de practicanți, grupe de inițiere, mediu și avansați.
 • Instructorul sportiv poate conduce și realiza anumite părți din lecția de antrenament (organizarea grupei, partea de încălzire, inițierea în deprinderea procedeelor tehnice și tactice specifice ramurii de sport în care activează, scoaterea orgasnismului din efort și relaxarea, etc) sau lecția în totalitate sub îndrumarea atentă a profesorului antrenor saun independent urmărind îndeplinirea sarcinilor trasate de antrenor.
 • Instructorul sportiv se implică în procesul de identificare și selecționare a tinerelor talente în vederea practicării sportului de performanță, fiind cel care pregătește evaluarea și aplică metodele de evaluare, realizează documente și rapoarte privind rezultatele înregistrate la probele și testările prevăzute, selecționarea propriu-zisă fiind coordonată/dirijată de antrenor.
 • Instructorul dovedește cunoștințe teoretice de bază și deprinderi practice necesare organizării grupelor de sportivi, pregătirea și desfășurarea unor activități variate complexe, specifice, descrierea și demonstrarea unor procedee tehnice, promovarea activității de performanță în rândul copiilor, adolescenților și tinerilor în mod special, dar și în rândul maselor, care formează publicul în competiții.
 • Instructorul sportiv comunică interactiv cu sportivii, cu antrenorul căruia i se subordonează, cu forul tutelar, dar și cu familiile celor care participă la activitățile de instruire din cadrul antrenamentelor sportive, dovedind flexibilitate și adaptabilitate în contexte diverse, creativitate în limitele competenșelor sale, disciplină, entuzuasm și pasiune.
 • Instructorul sportiv trebuie să dovedească rigurozitate în realizarea sarcinilor propuse de antrenor și a celor prevăzute în planificare.
 • Instructorul sportiv trebuie să se preocupe în sensul dezvoltății proprii din punct de vedere profesional, participând la activitățile de perfecționare profesională specifice ramurii de sport inițiate de forul titular, dar și dovedind capacitate de autoinstruire și dorință de a deveni antrenor bine pregătit profesional.
 • Instructorul sportiv trebuie să aibă competențe pe specificul ramurii de sport în care s-a specializat, conform cerințelor și prevederilor forului tutelar.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențele dobândite vor fi atât din categoria competențelor generale cât și din categoria competențelor specifice:

 • Menținerea igienei personale și a formei fizice generale;
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă (NSSM) și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Organizarea activității proprii;
 • Pregătirea activității de instruire;
 • Instruirea sportivilor;
 • Evaluarea nivelului de performanță a sportivilor participanți la procesul de instruire;
 • Pregătirea specifică în fotbal;

EXAMEN FINAL

La examenul final vor lua parte cursanţii care au respectat termenii contractului de formare profesională, examen ce se va susţine în prezenţa comisiei de evaluare din partea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.
 
Atât examenul teoretic, cât şi examenul practic se va susţine în aceeaşi zi.
Data examenului va fi adusă la cunoştinţa cursanţilor cu minim 7 zile înainte.

 La finalul cursului se obține:

 • Diplomă acreditată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educației;
  Diploma este recunoscută atât pe plan naţional cât şi în statele membre ale U.E (şi în alte state care au semnat Convenţia de la Haga).

ÎNSCRIERE

Acte necesare pentru înscriere

Instructorul sportiv reprezintă prima treaptă de pregătire în vederea accederii la calificarea de antrenor și trebuie să facă dovada următoarelor documente:

 • Certificat de naștere – copie
 • Carte de identitate – copie
 • Certificat căsătorie (dacă s-a schimbat numele) – copie;
 • Cazier judiciar;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
 • Referințe din partea clubului, asociației unde a activat ca sportiv de performanță (legitimația, carnet de membru, adeverință, etc.);
 • Avizul federației naționale;
 • Adeverință/certificat de sănătate (conform reglementărilor în vigoare) – apt pentru efort fizic/clinic sănătos;
 • Chitanţa/ordin de plată a taxei de înscriere, achitatǎ prin transfer bancar.
 • Cererea de înscriere – poate fi descărcată de AICI

Taxe:

 • Taxa de înscriere – 100 lei și completarea formularului de înscriere (se va achita valoarea de 100 lei după verificarea și aprobarea dosarului de către A.N.F. – taxa nu este rambursabilă)
 • Taxa de școlarizare – 1500 lei (cuprinde: taxa de examen final și taxa de certificare).
 • Taxa se poate achita și în două tranșe, de 750 de lei (prima plătită la confirmarea locului, a doua până la finalul cursului).

Concursul de admitere se desfășoară în etape:

 • verificarea conținutului dosarului și îndeplinirea cerințelor privind actele solicitate;
 • anunțarea candidaților admiși; 
 • achitarea contravalorii taxei de curs de 1500 de lei sau a unei tranșe de 750 de lei (la înscriere) dacă optează pentru plata în rate.

Data de început curs: conform programului afișat pe site anf.frf.ro

Durată curs: cursul durează 5 – 6 săptămâni

Locație curs: partea teoretică se va desfășura la sediul Federației Române de Fotbal din București (str. Șerbănică Vasile, nr. 12, Sector 2), iar partea practică va avea loc pe un teren de fotbal din zona Arenei Naționale, lângă sediul FRF.

PERIOADĂ ÎNSCRIERI – reveniți pe site pentru noi perioade de înscriere

Completează formularul de mai sus și vei primi un e-mail cu documentele pe care să ni le trimiți în format electronic.

Alte noutăți

ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A ELITE – 2024, București

ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A ELITE – 2024, București

Începând cu data de 31 MAI 2024 până la data de 26 IUNIE 2024, Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA A ELITE. REZULTATE FINALE...