ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA B – sesiunea noiembrie 2021


INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA B PENTRU ANUL 2021 – BUCUREȘTI

Începând cu data de 18 octombrie 2021 până la data de 16 noiembrie 2021, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA B.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

• C.V.-ul care să cuprindă activitatea de jucător și activitatea de antrenor (dacă este cazul)
• Fotocopie după diploma de bacalaureat (fotocopie legalizată sau originalul);
• Fotocopie după diploma de licență de facultate (fotocopie legalizată sau originalul), dacă este cazul;
• Fotocopie după carnetul de antrenor cu specializarea fotbal (cu viza anuală pe anul în curs) eliberat conform Legii nr.69/2000 (însoțită de diplomă sau certificat de absolvire/calificare și foaia matricolă din care să reiasă specializarea fotbal)
sau
• Adeverință eliberată de C.N.F.P.A. din care să reiasă ocupația de antrenor de fotbal
*Carnetul de instructor sportiv sau diploma de licență UEFA C NU reprezintă același lucru cu cel de antrenor;
• Fotocopie după cartea de identitate;
• Dovada prin care se atestă experiența profesională ca antrenor de minimum 6 luni (adeverință de la clubul angajator în original sau fotocopie de pe contractul de muncă).
• Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (în original);
• Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original);
• Cazier judiciar (în original);
• Două fotografii color tip ¾ recente;
• Cerere înscriere curs Licența UEFA B;
Click aici pentru a descărca cererea
• Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Click aici pentru a descărca acordul
• Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 400 lei după verificarea și aprobarea dosarului de către S.F.A. – taxa nu este rambursabilă);
• Dosar plic;
• Test – RT-PCR Covid 19 valabil (72 de ore înainte de examen), adeverință vaccinare sau adeverință de trecere prin boală (180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2).

Nota: Pentru cetățenii străini sau cetățenii români care au absolvit studiile (ex: bacalaureat, calificare de antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit.


EXAMENUL DE ADMITERE va consta în:

1. PROBA PRACTICĂ.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba practică.
Proba practică cuprinde următoarele: un circuit tehnic și o probă de joc.
Nota finală pentru proba practică se va calcula făcând media aritmetică între nota de la circuitul tehnic și proba de joc.

Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (șase).


a. Circuitul tehnic este cel din imaginea de mai jos și cuprinde o serie de elemente și procedee tehnice legate de conducerea mingii, lovirea mingii, dribling, preluarea orientată etc..

Descrierea circuitului tehnic:


Se pleacă de la conul indicat cu „Start” prin conducerea mingii, se efectuează slalom printre jaloane (dribling), ca în imagine, după care se execută o auto-pasă cu panoul din colț, urmată de o preluare orientată. Se continuă în conducere, trecând printre cele două jaloane, apoi se schimbă direcția prin exteriorul conului și se parcurge în viteză următoarea latură a terenului. Din nou schimbare de direcție prin exteriorul conului, urmată de conducere. După depășirea marcajului alb, jucătorul efectuează o auto-pasă (mingea trebuie să treacă printre cele două jaloane, iar jucătorul să le ocolească prin exterior). Pentru încheierea probei, jucătorul trebuie să treacă cu mingea la picior de conul indicat cu „Sosire”.
Orice neregularitate efectuată în timpul parcurgerii circuitului tehnic de către cursant se va penaliza cu 2 secunde.
Se va puncta timpul de parcurgere al traseului. Fiecare candidat are dreptul la două încercări și se va nota cea mai bună încercare.


PUNCTAJ: NOTA:
• Sub 17.00” 10
• 17.01” – 19.00” 9
• 19.01” – 21.00” 8
• 21.01” – 23.00” 7
• 23.01” – 25.00” 6
• 25.01” – 27.00” 5
• Peste 27.01” 4

b. Proba de joc va consta din joc la două porți (2×10 minute), pe teren redus: 4v4 sau 5v5 sau 7v7, în funcție de numărul de candidați înscriși. Criteriile utilizate în evaluare fiind următoarele:

• Noțiuni de tactică individuală:
Defensiv
• presiune
• marcaj om la om
• marcaj zonă
• dublaj
• poziționare

Ofensiv
• poziționare
• demarcare suport
• învăluire
• ,,tăiere” (demarcare diagonală în adâncime)amplitudine/profunzime


• Acuratețe în execuții de procedee tehnice (ofensive/defensive): dribling, preluare, pasă, deposedari, combinații, ,,un-doi”-uri, etc.

2. PROBA SCRISĂ

Va fi sub formă de test grilă – 50 de întrebări din tematică, plus cunoștințe generale despre fotbal.
Dacă numărul de candidați depășește 30, proba scrisă va fi organizată pe mai multe serii în aula Nicolae Dobrin pentru examenul scris, cu respectarea distanțării sociale și a măsurilor de siguranță împotriva Covid 19 conform protocoalelor CNSU în vigoare.
Va fi prevăzută o pauză de o oră între serii.
Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba scrisă.


Nota minimă de promovare a probei scrise este 6 (șase).

Toate detaliile legate de organizarea și desfășurarea examenului de admitere (practic și teoretic) vor fi afișate în data de 18 noiembrie 2021.

NOTĂ: Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajați ai FRF-SFA, membri ai Comisiei Tehnice precum și colaboratori ai FRF-SFA.


BIBLIOGRAFIE:

  1. Fotbal. Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii și juniori. – Dan APOLZAN
    Click AICI pentru a descărca materialul
  2. Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea – Tudor BOMPA (C.N.F.P.A.)
  3. Termeni specifici uzitați în FOTBAL (site SFA)
    Click AICI pentru a descărca materialul
  4. Manual de cultură fotbalistică – suport de curs pentru licențele UEFA
    Click AICI pentru a descărca materialul

TEMATICA pentru proba scrisă cuprinde:


• Despre fotbaliştii copii şi juniori
• Despre vârstele convenţionale şi clasificarea acestora
• Evoluţia şi complexitatea acesteia
• Copiii fotbalişti de 7-11 ani
• Creşterea intelectuală
• Creşterea socială
• Creşterea afectivă
• Creşterea etică
• Copiii fotbalişti de 12-15 ani
• Creşterea intelectuală
• Creşterea socială
• Creşterea afectivă
• Creşterea etică
• Fotbaliştii între 16-18 ani
• Creşterea intelectuală
• Creşterea socială
• Creşterea afectivă
• Creşterea etică
• Identificarea talentelor în fotbal
• Antrenorul. Figura acestuia la primele vârste de instruire
• Categoriile de antrenori
• Competenţa antrenorului la primele vârste de instruire
• Autocunoaşterea
• Autoevaluarea
• Autoritatea şi lucrul în echipă
• Ce sarcini va avea antrenorul?
• Sarcina educativă
• Sarcina de transformare a copiilor şi juniorilor
• Sarcina de moderaţie
• Sarcina de comunicare
• Antrenorul ca teoretician şi practician
• Numărul de jucători
• Antrenorul şi lipsa timpului
• Graba în a obţine rezultate imediate. Uzura antrenorului
• Triunghiul magic
• Familia
• Şcoala
• Grupul de prieteni
• Despre arbitri şi sarcina lor în joc
• Autoritatea arbitrilor
• Viziunea şi evaluarea jocului
• Arbitrajul şi conducerea echipelor


Teoria antrenamentului, Fundamentele antrenamentului
• Scopul antrenamentului
• Obiectivele antrenamentului
• Clasificarea procedeelor
• Adaptarea
• Supercompensarea: ciclu și adaptare
• Surse de energie
• Recapitularea ideilor de bază
• Dezvoltare multilaterală versus specializare
• Individualizarea
• Dezvoltarea modelului de antrenament
• Progresia încărcării
• Structurarea încărcării antrenamentului
• Recapitularea ideilor de bază
• Pregătirea fizică
• Exerciții de pregătire fizică
• Pregătirea tehnică
• Pregătirea tactică
• Pregătirea teoretică
• Recapitularea ideilor de bază
• Volumul
• Intensitatea
• Relația dintre volum și intensitate
• Densitatea
• Complexitatea
• Indicele solicitării generale
• Recapitularea ideilor de bază
• Oboseala și supraantrenarea
• Teoria refacerii
• Manevre și modalități de refacere
• Recapitularea ideilor de bază
• Periodizarea
• Periodizarea abilităților bio-motorii
• Periodizarea antrenării puterii
• Periodizarea rezistenței
• Periodizarea vitezei
• Periodizarea integrată
• Caracteristici și etape ale planului de antrenament anual
• Graficul planului de antrenament anual
• Criterii de alcătuire a unui plan anual
• Recapitularea ideilor de bază
• Forma de vârf
• Definirea descărcării
• Etapa competițională a planului anual
• Recapitularea ideilor de bază
• Microciclul
• Macrociclul
• Recapitularea ideilor de bază
• Importanța planificării
• Cerințele planificării
• Tipuri de planuri de antrenament
• Ședința de antrenament
• Ciclul zilnic de antrenament
• Modelarea planului de ședință de antrenament
• Recapitularea ideilor de bază
• Abilități bio-motorii
• Puterea
• Metode de antrenare a puterii
• Manipularea variabilelor de antrenament
• Implementarea unui sistem de antrenare a puterii
• Recapitularea ideilor de bază
• Clasificarea rezistenței
• Factori care afectează nivelul de rezistență aerobă
• Factori care afectează nivelul de rezistență anaerobă
• Metode de dezvoltare a rezistenței
• Metode de dezvoltare a rezistenței la eforturi de mare intensitate
• Recapitularea ideilor de bază
• Antrenarea vitezei
• Antrenarea agilității
• Conceperea programului
• Recapitularea ideilor de bază


Cultură generală fotbalistică.

NOTĂ:
ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

MEDIA FINALĂ se calculează făcând media aritmetică între nota de la proba practică și nota de la proba scrisă, media minimă de admitere fiind 6 (șase).

DACĂ MEDIA primului sau primilor candidați declarați respinși este egală cu cea a ultimului admis, aceștia sunt declarați admiși.

OCUPAREA LOCURILOR (dacă numărul de candidați depășește numărul de locuri) se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale obținute (de la cea mai mare spre cele mai mici).

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE 25 (din care sunt prevăzute două locuri pentru femei care activează ca antrenoare în fotbalul feminin).


În conformitate cu art. 10 din Convenția UEFA 2020

”1. În principiu, un cursant trebuie să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.
2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze modulele din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate modulele de curs la care a absentat trebuie recuperate până la finalul cursului următor de același nivel.”

TAXE


TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA B este de 400 lei (ACEASTA NU ESTE RAMBURSABILĂ).
TAXA DE CURS ESTE DE 4000 lei.

CALENDAR: LICENȚA UEFA B – BUCUREȘTI
Datorită restricțiilor generate de pandemia Covid 19, în calendarul de desfășurare a licenței UEFA B vor exista module online, face-to-face sau hibrid, în funcție de recomandările care vor fi primite de la UEFA. Calendarul licenței și structura modulelor vor fi comunicate în scris după terminarea examenului de admitere.


PERSOANĂ DE CONTACT: Răzvan POPESCU – 0744 847 088

Alte noutăți