ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A PENTRU ANUL 2021 – sesiunea noiembrie – iunie

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA A PENTRU ANUL 2021

Începând cu data de 01 octombrie 2021 până la data de 26 octombrie 2021, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA A.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

• Fotocopie de pe diploma de bacalaureat (fotocopie legalizată sau originalul);
• Fotocopie după diploma de licență UEFA B;
• Fotocopie după carnetul de antrenor cu specializarea fotbal eliberat conform Legii nr.69/2000 (însoțită de diplomă sau certificat de absolvire/calificare și foaia matricolă din care să reiasă specializarea fotbal);
sau
• Adeverință eliberată de C.N.F.P.A. din care să reiasă ocupația de antrenor de fotbal;
• Dovada prin care se atestă practica de minimum 1 an ca posesor de licență UEFA B (adeverință de la clubul angajator în original sau fotocopie de pe contractul de muncă);
• Fotocopie după cartea de identitate sau pașaport;
• Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (în original);
• Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original);
• Cazier judiciar (în original);
• Două fotografii color tip ¾ recente;
• Cerere înscriere curs Licența UEFA A;
Click aici pentru a descărca cererea
• Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Click aici pentru a descărca acordul
• CV-ul EUROPASS care să cuprindă activitatea de antrenor;
• Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 400 lei după verificarea și aprobarea dosarului de către S.F.A. – taxa nu este rambursabilă);
• Dosar plic.
• Test – RT-PCR Covid 19 valabil (72 de ore înainte de examen), adeverință vaccinare sau adeverință de trecere prin boală (180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2).

Nota: Pentru cetățenii străini sau cetățenii români care au absolvit studiile (ex: bacalaureat, calificare de antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit.În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Executiv al F.R.F. nr. 04 din data de 22 mai 2019:

“Pentru a putea susține examen de admitere în scopul promovării la o categorie superioară de licență se impune o durată minimă astfel:
1. De la licența UEFA B la licența UEFA A – minimum 1 an;.
Cumulativ, după obținerea licenței UEFA B antrenorii sunt obligați să facă dovada faptului că au exercitat funcția de antrenor pentru cel puțin un an pentru a avea dreptul de a se înscrie la examenul de admitere pentru licența imediat superioară.”

EXAMENUL DE ADMITERE va consta în:

1. PROBA PRACTICĂ

Va consta din extragerea unui bilet care va presupune efectuarea unei părți din antrenament (din partea principală). Se extrage bilet, iar cursantul trebuie pregătească și să organizeze partea din antrenament după următoarea procedură:


➢ Timp de pregătire a părții de antrenament 10 minute;
➢ Timp pentru organizarea suprafeței de joc – teren și a materialelor necesare – 5 minute;
➢ Prezentarea antrenamentului în fața Comisiei de examinare – 5 minute;
➢ Prezentarea antrenamentului jucătorilor – 5 minute;
➢ Conducerea părții de antrenament – 10-12 minute;
➢ Discuții cu comisia după examinare – 10 minute;
➢ Candidatul care urmează, va extrage biletul în momentul în care începe examinarea candidatului dinaintea sa;
➢ Fiecare candidat va beneficia de procedura mai sus menționată.


Efectuarea probei practice se va face cu ajutorul unor grupe de copii cu vârste cuprinse între 16 – 18 ani. Fiecare membru al comisiei va acorda o notă (cuprinsă între 1 – 10), nota de la proba practică va rezulta din media aritmetică a notelor date de fiecare membru al comisiei.
Comisia de examinare va urmări:

  • înțelegerea corectă a temelor de către candidat;
  • candidatul va prezenta în fața Comisiei de examinare detalii legate de pregătirea antrenamentului
  • pentru pregătirea antrenamentului se vor urmări aspecte legate de conținut (dominantă, obiective, legătura conținutului cu realitatea fotbalului, forme de joc și de exerciții, intensitate efort și volum, etc) și organizare (dozare efort, dimensiuni terenuri, materiale, etc.)
  • pentru conducerea/coaching-ul antrenamentului se vor urmări aspecte legate de prezentare (explicații, demonstrații, corecturi), de animare (ton, poziție, mobilitate în teren, stimulare, motivare a jucătorilor, etc.) și feedback.
    Candidații se vor prezenta la locația unde va avea loc proba practică cu 30 minute înainte de ora anunțată. Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba practică. Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (șase).

2. PROBA SCRISĂ

Va fi sub formă de test grilă – 50 de întrebări (cu o singură variantă de răspuns corectă) din bibliografie, plus cunoștințe generale despre fotbal, fiecare întrebare va fi notată cu 0.18 puncte, la totalul de 9 puncte se va acorda un punct din oficiu.

Pe masa comisiei de admitere vor fi 3 plicuri, fiecare plic va conține un număr de lucrări egal cu numărul candidaților din sală, fiecare plic va conține o singură variantă de test grilă a câte 50 de întrebări, toate lucrările trebuie să fie ștampilate cu ștampila S.F.A. Unul din candidați va extrage unul din cele trei plicuri.

După primirea testului grilă fiecare candidat își va completa numele și prenumele în spațiul destinat și va îndoi colțul negru care va fi lipit și ștampilat de un membru al comisiei, înainte de începerea probei.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba scrisă.
Nota minimă de promovare a probei scrise este 6 (șase).

Toate detaliile legate de organizarea și desfășurarea examenului de admitere (practic și teoretic) vor fi afișate în data de 28 octombrie 2021.

BIBLIOGRAFIE

1. Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea. – Tudor BOMPA (C.N.F.P.A.)
2. Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii și juniori. – Dan APOLZAN
Click AICI pentru a descărca materialul

3. Termeni specifici uzitați în FOTBAL
Click AICI pentru a descărca materialul

4. Manual de cultură fotbalistică suport de curs pentru licențele UEFA, volumul 1, Dan APOLZAN, Valentin SINESCU, Răzvan TOMA, Răzvan FRĂȚILĂ, Răzvan ROTARU, 2019
Click AICI pentru a descărca materialul


NOTĂ:

ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

MEDIA FINALĂ se calculează făcând media aritmetică între nota de la proba practică și nota de la proba scrisă, media minimă de admitere fiind 6 (șase).

DACĂ MEDIA primului sau primilor candidați picați este egală cu cea a ultimului admis, aceștia sunt declarați admiși.

OCUPAREA LOCURILOR (dacă numărul de candidați depășește numărul de locuri) se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale obținute (de la cea mai mare spre cele mai mici).

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE 25.

TOATE PROBELE VOR FI FILMATE INTEGRAL, ATÂT PROBA PRACTICĂ, CÂT ȘI PROBA SCRISĂ.

ESTE INTERZIS ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SALA DE EXAMEN CU TELEFON MOBIL SAU MATERIALE DIDACTICE, INDIFERENT DE SUPORT. ÎN CAZUL ÎN CARE SE ÎNCALCĂ ACEASTĂ PREVEDERE, CANDIDATUL VA FI EXCLUS DIN EXAMEN DEFINITIV ȘI I SE VA ANULA ÎN TOTALITATE PARTICIPAREA LA EXAMEN.

În conformitate cu art. 10 din Convenția UEFA 2020 –

”1. În principiu, un cursant trebuie să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție, în baza prezentei convenții. 2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.”

NOTĂ:Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajați ai SFA, membrii ai Comisiei Tehnice a F.R.F. și/sau personalități marcante ale fotbalului românesc.

TAXE

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA A este de 400 lei (ACEASTA NU ESTE RAMBURSABILĂ).
TAXA DE CURS ESTE DE 5000 LEI

CALENDAR: LICENȚA UEFA A – BUCUREȘTI
Datorită restricțiilor generate de pandemia Covid 19, în calendarul de desfășurare a licenței UEFA A vor exista module online, face-to-face sau hibrid, în funcție de recomandările care vor fi primite de la CNSU și UEFA. Calendarul licenței și structura modulelor vor fi comunicate în scris după terminarea examenului de admitere.


PERSOANĂ DE CONTACT: Răzvan POPESCU – 0744 847 088

Alte noutăți

ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A ELITE – 2024, București

ÎNSCRIERI CURS LICENȚA UEFA A ELITE – 2024, București

Începând cu data de 31 MAI 2024 până la data de 26 IUNIE 2024, Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA A ELITE. REZULTATE FINALE...